อนุทิน 124283 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๒๐-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

        สำหรับการฝึกสอนในสัปดาห์ที่ ๒ นี้ ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากโรงเรียน โดยเฉพาะตัวเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ และ ๓ เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ และ ๓ ยังอยู่ในวัยที่ต้องการเล่นมากกว่าเรียนทำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้ยาก ไม่เป็นไปตามแผนการสอนที่เขียนเอาไว้ ตัวอย่างเช่น เวลาให้นักเรียนเขียนเนื้อหาประมาณ ๕ บรรทัดใช้เวลาไปเกือบชั่วโมง บางคนได้แต่วันที่ และไม่มีความพร้อมในการเรียน ไม่เตรียมสมุด หนังสือมา เวบาเรียนบางคนก็เล่นกัน  คุยกัน จึงทำให้สัปดาห์ที่ ๒ ของการสอนเป็นไปได้ยาก จึงจะใช้สัปดาห์ที่ ๓ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละห้องเรียน

       สิ่งที่ประทับใจที่สุดสำหรับโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี  คือ มีเด็กเรียนร่วมอยู่ด้วย (ความต้องการพิเศษ) และห้องเรียนที่ดิฉันเข้าสอนทุกห้องจะมีเด็กพิเศษทุกห้องเลย ได้เห็นพฤติกรรมของของนักเรียนพิเศษแต่ละคน ได้เรียนรู้พฤติกรรม การกระทำเวลาเรียน เวลาเล่น และที่สำคัญนักเรียนพิเศษจะรู้จักกับดิฉันและเริ่มสนิทกัน เวลาไม่เข้าใจอะไรก็จะถาม  ชอบมาชวนเล่นเวลาที่ดิฉันว่าง มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยได้พบเจอมาก่อน แต่ดิฉันก็รู้สึกดีที่ได้รู้จักกับนักเรียนพิเศษ

       สำหรับหน้าที่งานนอกเหนือจากฝึกสอนและที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ ๑ คือ ได้ช่วยจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์  และช่วยควบคุมการแข่งขันทักษะการวิชาการ ของหมวดภาษาไทย

เขียน 26 May 2013 @ 11:27 ()


ความเห็น (0)