อนุทิน 124282 - นาตือเราะห์ วาหามะ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 20-23 เดือนพฤษภาม พ.ศ.2556

         ข้าพเจ้านางสาวนาตือเราะห์ วาหามะ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สาขาวิชาวิทยาศาสตทั่วไป  

สำหรับภารกิจครูฝึกสอนในช่วงสัปดาห์ที่ 2ทุกอย่างก็เริ่มลงตัวมากขึ้น ดิฉันเริ่มเรียนรู้งานการเป็นครูฝึกสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้น มีหน้าที่ที่ชัดเจน เเละสามารถปรับตัวกับสภาพเเวดล้อมของโรงเรียนได้ดีขึ้น  ดิฉันมีหน้าที่รับผิดชอบสอนนักเรียนชั้น ป.4/1-ป.4/4 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เเละ ชุมนุมเเละรายวิชาซ่อมเสริมที่เกี่ยวข้อง บวกกับมีหน้าที่รับผิดชอบเวรรับส่งนักเรียนทุกๆวันศุกร์เเละช่วยเหลืองานในหน้าที่ครูประจำชั้น ป.4/2 เป็นบางส่วนค่ะ

        สำหรับก้าวเเรก ของความเป็นครู เเรกเริ่มทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี เนื้อหาเเรกเริ่มของสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่1 การดำรงชีวิตของพืช ยังคงเป็นเนื้อหาที่ต่อจากสัปดาห์เเรกสัปหรับบางห้องที่ยังเรียนไม่ทัน เป็นส่วนของเนื้อหา เรื่อง หน้าที่ของรากเเละลำต้น เเละพยายามให้นักเรียนทำเเบบฝึกหัด ตอบคำถาม การที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากที่สุด คือ การที่นักเรียนทุกคนได้ออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน โดยอาจจะเป็นแบบฝึก แบบทดสอบ การสรุปเนื้อหา ใจความสำคัญ โดยจะสุ่มเรียกชื่อนักเรียน เป็นการกระตุ้นนักเรียนอยู่เสมอ ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก เป็นคนช่างคิดช่างสงสัย  เเละนักเรียนก็จะสนใจเเละไม่เล่นในเวลาเรียน

       นอกจากการสอนเเล้ว ภารกิจที่ทำเพิ่มมา คือ การจัดตกเเต่ง ห้องเรียน ให้มีความสวยงามเเละน่าเรียนมากยิ่งขึ้น จัดทำเวรประจำวัน ตารางเรียน เเละส่วนของรูปภาพ มุมเสริมการอ่านเเหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนเรียน   ค่ะ

                                                                                                                     นาตือเราะห์ วาหามะ

                                                                                                                

เขียน 26 May 2013 @ 11:10 ()


ความเห็น (0)