อนุทิน 124267 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  • หลังจากที่เชิญชวนให้กัลยาณมิตรคัดเลือกห้าบันทึกที่เป็นพื้นที่ความสุข Happy Ba, Happy 8 ตามบันทึก Blog to Book "Happy Ba"    http://www.gotoknow.org/posts/532394 นี้แล้ว
  •  จริง ๆ จากกิจกรรมนี้ ทางทีมงานสามารถถอดบทเรียนบันทึกคัดเลือกที่บล็อกเกอร์ส่งมาเพื่อจัดทำเป็น e book ได้เลย แต่เราอยากส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความรู้สึกชื่นชมยินดีในบันทึกของกัลยาณมิตรด้วยกัน จึงมีกิจกรรมนี้ต่อเป็นกิจกรรมสุดท้าย 
  • ร่วมถอดบทเรียน "การจัดการความสุข" Happy Ba e-Book http://www.gotoknow.org/posts/535918 เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม...ร่วมแรงร่วมใจถอดบทเรียนเป็นหนังสือความสุขของ G2K ของพวกเราค่ะ
  • วันนี้ ใช้เวลาไปกับการตามรอยความสุขของทุกบันทึกที่กัลยาณมิตรคัดเลือกมาให้ถอดบทเรียน ตอนนี้มาถึงบันทึกที่ ๒๖ แล้ว ประทับใจความสุขทุกรูปแบบค่ะ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เขียน 25 May 2013 @ 14:50 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Happy Ba--หนูยังไม่ค่อยเข้าใจตรงคำว่า "Ba" ค่ะ ว่ามันมาจากคำว่าอะไร