อนุทิน 124255 - sr

sr

ครรลอง เป็นคำไทยแท้ ?

ครรลอง: [คันลอง] น. ทาง, แนวทาง, แบบฉบับ.(แผลงมาจาก คลอง). - พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒
คลอง: [คฺลอง] น. ทางนํ้าหรือลํานํ้าที่เกิดขึ้นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่นํ้าหรือทะเล; ทาง, แนว, เช่น คลองธรรม. - พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒

ครรลอง - Thai-English Lexitron Dictionary 2.0
N. way
  syn:[แนวทาง, หนทาง, รูปแบบ]
  sample:[การเลือกตั้งครั้งนี้ควรเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย]

คลอง
N. canal
  syn:[ลำคลอง]
  sample:[คลองแสนแสบเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน]

ตัวอย่างการใช้ : 

(ตาม)ชอบธรรม
ตามคลองธรรม
ตามครรลองแห่งความยุติธรรม

คำบาลีที่ใกล้เคียง :
gala: (Pali) the neck; the throat.  [gal   -oṃ   (คัล ออง): go directly to... ]

Can anyone give me more clues?

เขียน 25 May 2013 @ 05:33 ()


ความเห็น (0)