อนุทิน #124235

ที่ว่าง...

ใช้เวลาที่พอมีอยู่สลับการการเรียนรู้ฝึกฝนทางปัญญา ... "มีสิ่งนี้เกิดขึ้น จึงมีสิ่งนี้เกิดตาม"เขียน:

ความเห็น (0)