อนุทิน 124224 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๓๐๗ |

"ทฤษฏีบุึคลิกภาพตามปัจจัย ๕ ประการ (Big Five Traits Theory)"

๑. Extraversion (ชอบเข้าสังคม ชอบแสดงออก)

๒. Conscientiousness (ความมีระเบียบวินัย มีเป้าหมายในการทำงาน)

๓. Agreeableness (ความเป็นมิตร ยอมรับซึ่งกันและกัน ไว้เนื้อเชื่อใจ อดทนต่อสิ่งรอบข้าง)

๔. Emotional Stability (การรับมือกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด การจัดการกับอารมณ์)

๕. Openness to Experience (ชอบหาประสบการณ์ใหม่ ๆ มีจินตนาการ มีความสนใจหลากหลาย)

ทฤษฎีนี้ถูกนำไปใช้พิจารณารับคนเข้าทำงานผ่านระบบ Social Network ที่อเมริกา

เล่น facebook, twitter ... ก็ย่อมตรวจสอบได้ แต่เริ่มตรวจสอบตัวเองก่อนไหม ;)...

เขียน 23 May 2013 @ 22:24 () แก้ไข 23 May 2013 @ 23:17, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มากกว่า  ๑  สับสนค่ะ

เขียนเมื่อ 

ประยุกต์ใช้ ... จึงร่วมกันครับ คุณหมอธิ ทพญ.ธิรัมภา ;)...