อนุทิน 124223 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  • เย็นนี้ฉันได้ฟังเรื่องเล่าจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มาฝึกสอนที่โรงเรียน จำนวน ๔ คน  พูดถึงประสบการณ์ที่อาจารย์พาไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมกรรมฐานขั้นสูง กินมังสวิรัติ เดินจงกรม  นั่งสมาธิทั้งวัน
    จนทุกคนเข็ดขยาดกลัววัด  กลัวการปฏิบัติธรรม
  • นี่่คงเป็นความผิดมหันต์ของอาจารย์ที่พานักศึกษาไปเพราะขาดการคิดวิเคราะห์ถึงฐานจิตของนักศึกษา
    "ศาสนาและการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การยัดเยียดแต่ต้องเกิดจากศรัทธา เมื่อศึกษาอย่างถูกทางย่อมเกิดปัญญาอย่างแท้จริง"

                                                                                       ธรรมทิพย์
                                                                                ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖


เขียน 23 May 2013 @ 22:17 ()


ความเห็น (0)