อนุทิน 124218 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์

"...การเดินทางทำให้ได้เรียนรู้...สิ่งต่างๆ มากมาย
ไม่ว่าเรื่องราวหรือรายคน
พักเพื่อถอดบทเรียนอันนำไปสู่การก้าวย่างต่อไป..."

จากบันทึก พัก...เพื่อย่างก้าว โดย Ka-Poom        3 วันที่แล้ว

เขียน 23 May 2013 @ 19:23 ()


ความเห็น (0)