อนุทิน 124204 - เข้มแข็ง

15  พฤษภาคม 2556 

         ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากได้ร่วมงาน         วิจัยการศึกษาผลของการใช้ยาฉีด Pariperidone palmetate (ชนิดออกฤทธิ์นาน)ในผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ป่วยฉีดยาเดือนละครั้งโดยงดใช้ยารับประทาน ยา:ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยแบบไม่สุ่มกลุ่มเป้าหมาย มีระเบียบวิธีวิจัยที่ละเอียดมาก  ระยะเวลาศึกษานานคือ 1ปีครึ่ง มีผู้ร่วมวิจัย ที่เป็นแพทย์ 4 ท่าน Study nurse 2 คน คือ ดิฉันกับน้องอีกคน  เภสัชกรอีก 1  คน กลุ่มเป้าหมาย 10คน 

         ตลอดการทำงาน1ปีครึ่ง รู้สึกว่ารวดเร็วมาก มีประเด็นให้ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

บทเรียนจากการรับนิเทศ 

ก.ได้รับรู้ขั้นตอนการทำงานของคณะนิเทศมีขั้นตอนดังนี้

1.แจ้งจุดประสงค์การนิเทศครั้งนี้คือประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ล้วนๆ

2.ขอทราบบริบทของหน่วยงาน  

3.ข้อมูลของ CASE โดยเฉพาะที่ เป็น AE/SAE 

4. บทบาทหน้าที่ของทีม ทั้ง 6 คน

5.ขอสัมภาษณ์รายบุคคล ได้คุณหมอทั้ง4 วันนั้น พบหมอเพียง2คน(อีก2คนติดราชการ) ดิฉัน น้องพยาบาลและเภสัชกร

6.ขอดูสถานที่ๆเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ตั้งแต่ผู้ป่วยก้าวเข้ามาจนถึงรับยามาฉีด

7.ขอดูแฟ้มวิจัย และเวชระเบียนผู้ป่วยทั้ง10คน

ข. การสัมภาษณ์ จากกรรมการทั้ง 7 ท่าน ยิงคำถามแบบชุดใหญ่ ได้แก่ เราทำอะไรให้ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย บ้าง  มีขั้นตอนอย่างไร ซึ่งบทบาทดิฉันที่สำคัญคือการเตรียมข้อมูล การประเมินอาการเบื้องต้น  และบันทึกข้อมูล การประเมินอาการข้างเคียงจากยา การทำหน้าที่ทางสังคม การฉีดยา แบ่งเวลาอย่างไร(ดิฉันใช้เวลาวันหยุดมาทำงาน)  ไม่รู้สึกกังวลอะไร เพราะมีคู่มือการทำงานและปฏิบัติตามอยู่แล้ว ที่ผ่านมาหากมีข้อสงสัยในระเบียบวิจัยจะปรึกษาผู้วิจัยหลัก 

   มีคำถามที่ประทับใจจากทีม ....เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการศึกษานี้...เราเคยได้ทำวิจัยแบบนี้หรือไม่ 

ได้รับการพัฒนามาอย่างไร เรา

           คำตอบคือ...ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและ ประเด็นจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์  ซึ่งเคยร่วมงานวิจัยมาบ้างแต่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนี้  การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิ์ของกลุ่มเป้าหมาย ความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมาย การให้คุณค่าของมนุษย์  ....เป็นการศึกษาที่ให้ประสบการณ์ที่ดีและคุ้มค่ามากๆๆ

                   ที่นี่เก่ง..หากผมจะทำวิจัยผมรู้แล้วว่าจะหาทีมได้จากที่ไหนคือ
เขียน 23 May 2013 @ 14:47 ()


ความเห็น (0)