อนุทิน 124200 - วัชราพร วงมู้ดา

อนุทินสัปดาห์ที่สองของการเป็นนักศึกษาฝึกสอน วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2556 มีหน้าให้ยืนรับเด็กนักเรียนตอนเช้า - ตอนบ่าย และยืนรอส่งนักเรียนกลับหมดทุกคน รู้สึกว่ายังทำตัวไม่ค่อนฃยถูกในเวลาอยู่ที่โรงเรียน หรืออาจจะไม่ค่อยชินกับสถานที่บ้างและคณะครูในโรงเรียนทุกท่านใจดี และคอยให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเป็นครูฝึกสอน โดยการสอนในครั้งแรกมีบ้างที่กลัว ตกใจ กับการที่ไม่ชินโดยมีครูพี้เลี้ยงบอกว่าอย่าตื่นเต้น และอย่าเครียด เราจะต้องทำได้  ถึงเวลาของการสอนของนักเรียน ป.6 คาบแรกทำให้รู้สึกดีใจมาก เพราะเมื่อถามคำกับนักเรียนเกี่ยวกับ ระบบร่างกายของมนุษย์ นักเรียนสามารถตอบและอธิบายได้ และเมื่อให้ทำใบงานก็สามารถทำเสร็จภายในคาบเรียน  สอนคอมพิวเตอร์แทนครู  ป.4  ได้มีการสอนนักเรียนก็ทำให้รู้สึกดีใจมากที่ นักเรียนให้ความร่วมมือในการสอน และตั้งใจเรียน แต่มีนักเรียนบางคนกลุ่มและบางคนเท่านั้นที่ไม่ยอมส่งงานหรือการบ้านที่สั่งไป แต่ดิฉันก็ได้ปรึกษากับครูพี่เลี้ยง เมื่อเวลา ว่างก็ช่วยคุมชั้นอนุบาล ซึ่งตอนนั้นกังวลว่าจะสอนอะไรดียังไม่ทันตั้งตัวเลย แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดี

นางสาว วัชราพร วงมู้ดา โรงเรียนบ้านพารา

เขียน 23 May 2013 @ 13:05 ()


ความเห็น (0)