อนุทิน 124195 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

ให้แง่คิด จาก บทเรียนของแผ่นดิน ตอน ๑

บทเรียนของความใจดีของสังคม ของผู้ใหญ่ที่อ่านใจคน มองใจคนไม่ทะลุ จึงหลงทางปล่อยให้กังฉินที่ไร้สำนึกโดยแท้ หลุดรอดจากกรรมที่เขาก่อ...และยังคงให้โอกาสต่อไป โดยที่แท้จริงไม่เคยคิดสำนึก บัดนี้ กลับยิ่งเพิ่มความร้ายที่ถาโถมใส่แผ่นดิน

บทเรียน จึงคือความพลาดอย่างคาดไม่ถึงอย่างหนัก และ การพยายามทำให้สังคมตื่นรู้ เพิ่มสัมมาทิฐิ จักต้องทุ่มเท.. รับผิดชอบ..อย่างฉกาจ... 

ครั้งที่ ๑ เพราะถ้อยคำแบบนี้...ที่กินใจสังคม กินใจผู้ใหญ่จึงปล่อยให้กังฉินเขาก้าวผ่านความผิด ด้วยจิตที่คิดหวัง.. มองแต่แง่ดี

" ท่านตุลาการที่เคารพเอง ก็ได้เคยถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยสัจวาจาทำนองเดียวกันว่า จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ผมและท่านตุลาการจึงมีพันธกิจเดียวกันครับ แต่ผมจะมีโอกาสได้ใช้ความตั้งใจจริง ความมุ่งมั่น อุดมการณ์ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ เวลาและความคิด ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป ตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ และตามที่พี่น้องประชาชนมอบความไว้วางใจหรือไม่นั้น


มาถึงบัดนี้ก็สุดแล้วแต่ดุลพินิจที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่า จะเชื่อคำยืนยันด้วยเกียรติยศของผมว่า ผมไม่มีเจตนาปกปิด เป็นเพียงความบกพร่องที่สุจริต และอยู่ที่ดุลพินิจของท่านตุลาการ ที่จะให้โอกาสนายกรัฐมนตรีคนนี้ทำงานเพื่อชาติ ประชาชน พระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่รักยิ่งต่อไปหรือไม่ เพียงใดครับ ขอขอบคุณครับ..."

ทัก... ชิน...
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔


ดังนั้น... ความจำเป็นเร่งด่วนจากความใจดี ฯลฯ จึงคือ การต้องเพิ่มสัมมาทิฐิ และ ความมีคุณธรรม ให้กับมหาประชาชนทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันแผ่นดิน


**********************************************************************************************************************************


ให้แง่คิด  บทเรียนของแผ่นดิน ตอนจบ

บทเรียนจากความใจดีของสังคม ของผู้ใหญ่ที่อ่านใจคน มองใจคนไม่ทะลุ มองไม่เห็นโทษภัยของทุนนิยมที่ขาดคุณธรรมกำกับ จึงหลงทางปล่อยให้กังฉินที่ไร้สำนึกโดยแท้ หลุดรอดจากกรรมที่เขาก่อ...และยังคงให้โอกาสต่อไป โดยที่แท้จริงไม่เคยคิดสำนึก บัดนี้ กลับยิ่งเพิ่มความร้ายที่ถาโถมใส่แผ่นดิน

บทเรียน จึงคือความพลาดอย่างคาดไม่ถึงอย่างหนัก และ การทำให้สังคมตื่น รู้ เพิ่มสัมมาทิฐิ จักต้องทุ่มเท รับผิดชอบอย่างฉกาจ... 

ครั้งที่ ๒ ขอนำมาวิเคระห์ เพราะสังคมขาดสัมมาทิฐิ รู้.. ตื่น.. ตาม.. ไม่ทัน ทั้งไม่เคยรู้วาระซ่อนเร้น ในโลกทุนนิยมสามานต์ ที่ผลาญโลก - กลืนสังคม โดยเหล่ากังฉินในระบบ จึงก้าวเข้ามาเป็นใหญ่

วาระซ่อนเร้น ในโลกทุนนิยมสามานต์ ที่ผลาญโลก

เมื่อโลกแห่งทุนนิยมสามานต์ต้องการที่จะซื้อขายทรัพยากรสมบัติของแผ่นดินใด ก็จะหาทางให้เกิดความชอบธรรมตามที่สมมุติโลกหมายเพื่อนำมาเป็นของตน ของคณะตน การสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ จากที่เผยแพร่ลัทธิมิจฉาทิฐิ ค่านิยม ที่สังคมโลกได้ส่งลูกหลานไปร่ำเรียนในทิศทางเดียวกันมา เช่น สร้างกลวิธีที่จะนำทรัพยากรเป้าหมายนำเข้าสู่ตลาดการพนันที่ถูกกฏหมาย จากที่ออกแบบมาจนทั้งโลกยอมรับ ( นั่นคือ ตลาดหุ้น ) โดย ที่แต่ละภูมิภาคของโลก และของแต่ละประเทศ แต่ละนิสัยความเห็นแก่ได้ของ ณ แผ่นดินนั้นยังสามารถออกกติกาได้ตามกลไกที่จะลับลวงพรางตามใจชอบได้อีก ขึ้นอยู่ว่า ที่ใดจะตรงไปตรงมาตามเจตนาแห่งการแข่งขันในการลงทุน หรือ เพียงหมายปั่นหุ้น ตามความเฉโก ที่จะนำพา ฯลฯ ในตลาดการพนันไทยแบบนี้ ก็ออกแบบได้เจ๋งกว่าหลาย ๆ ประเทศ คือ ให้เล่นพนัน (ทำมาค้าขาย) แบบไม่ต้องจ่ายภาษี เลี่ยงบาลีว่า เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแข่งขัน (เพื่อพาชาติไปลงเหว) สำหรับนักพนันที่ส่วนมากขาดความรับผิดชอบ ขาดสำนึก แห่งคุณธรรมที่มีทั่วโลกอยู่แล้ว จึงมีข่าวปั่นหุ้นเก็งกำไร มากกว่า มาตั้งใจลงทุนสร้างความเข้มแข็งให้แผ่นดินจริง ๆ


ในประเทศไทย อันเป็นบทเรียนก็เช่น การเลี่ยงภาษีจากการขายบริษัท ชินคอร์ป จำกัด ให้กับเทมาเส็กแห่งรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นจำนวนเงิน ๗๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งในสัญญาซื้อเหมาร่วมเท่าที่เป็นข่าวนั้น ดาวเทียมไทยคมและเส้นทางบินแอร์เอเชียอันเป็นทรัพย์สมบัติของคนไทยก็นำไปขายด้วย.. " 


การไม่ต้องเสียภาษี เป็นความถูกต้องตามกฏหมาย ที่เขาได้ดำเนินการ ตามวาระซ่อนเร้นปรากฏโดยลำดับ ดังกล่าวแล้ว ด้วยเส้นทางทุนนิยมสามานต์ เขาสอนกันมาแบบนั้น ทำกันมาแบบนั้นซึ่งคือความเสียหายต่อความรับผิดชอบในการดูแลแผ่นดิน โดยคือ ความมุ่งเอารัดเอาเปรียบ ไปจนขูดรีด ปล้น ฯลฯ โดยแท้


แม้กระนั้น ในยุคโน้น พลตรีจำลอง ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดี ถึงได้พยายามกระตุ้นต่อมสำนึก ให้คนทุนนิยมพรรค์นั้นให้คิดนอกกรอบ นอกวาระซ่อนเร้นที่ทำให้เกิดเว้นภาษี ฯ โดย พลตรีจำลอง ศรีเมือง สู้อุตส่าห์เขียนจดหมายเปิดผนึกไปถึง นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ให้กตัญญู - กตเวทีแผ่นดิน โดยจ่ายภาษีบ้าง สิ... หากด้วยบุคคลเช่นคนเฉกนี้ มิจฉาทิฐิลงตับมาแต่ต้นแล้ว แม้จะให้หมอปานเทพล้างก็คงไม่หายบทเรียนของแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ นี้ หากตรองดูให้ดี อาจจะทำให้ผู้อ่านเห็นเลศเล่ห์ - เลวทรามต่ำช้าโลกทุนนิยม ไปจนทุนนิยมสามานต์ จากเหตุจริง...เพื่อจะได้สติ..ตื่นขึ้นมาร่วมกันมองหาเห็นทางออกให้กับตนและแผ่นดิน เช่น จักยิ่งเห็นคุณค่าตามแนวพระราชดำริ...ที่คนพูดถึงแต่มองข้ามมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดความตั้งใจและพร้อมนำมาลงมือทำ ลงมือปฏิบัติที่ตนเองอย่างซาบซึ้งในคุณค่า ซึ่งคือทางออก และทางรอดของโลกโดยจริง โดยแท้

   เขียน 23 May 2013 @ 10:09 ()


ความเห็น (0)