อนุทิน 124189 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • น้องมดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปี ๒ มาสังเกตการสอนของฉันเป็นเวลา ๑๐ วัน
  ตั้งแต่เช้าจรดเย็นพาน้องทำงานไม่หยุด ตั้งแต่กิจกรรมดูแลนักเรียนเข้าแถวยามเช้า
  โฮมรูม  การสอน  ขายของที่ร้านค้าสวัสดิการ  เตรียมเอกสาร  จัดเอกสาร ใบความรู้และใบงาน
  ตรวจงาน  
 • น้องบ่นให้แม่ฟังว่า "พี่เลี้ยงหนูทำงานไม่หยุด"
 • ฉันเพียงแค่่สอนความเป็นครูให้กับน้องด้วยการ "ทำให้ดู อยู่่ให้เห็น" เท่านั้นเอง

                                                                      ธรรมทิพย์
                                                           ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๖

                                                                                      
                      

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)