อนุทิน 124178 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

กว่าจะมีบันทึกได้เขียนนั่นเขียนนี่กับเขาได้ก็เพราะการแนะนำของครูภาทิพ กว่าจะเขียนกลอน โคลง กลบทเป็น ก็เพราะครูภาทิพอีกนั้นแหละ  ย้อนไปเมื่อยังไม่เป็นอะไรเลย ไปอ่านความเห็นก่อนหน้านี้ คล้ายกับโง่อยู่มากมาย ลองผิดลองถูก ครูภาทิพท่านก็อุตส่าห์แนะนำสั่งสอนจนเป็นจนถูก โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและรำคาญ มาวันนี้ก็ระลึกถึงท่านที่แนะนำให้มารู้จักที่แห่งนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบความคิดวิทยาการ จากครู อาจารย์ท่านอื่นๆ ในที่แห่งนี้ แต่รู้สึกว่าท่านจะหายไปนานจากที่แห่งนี้ ก็หวังว่าคุณครูคงจะมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไร.

เขียน 22 May 2013 @ 20:40 ()


ความเห็น (1)

ขอขอบคุณผู้สร้างและดูแลที่แห่งนี้