อนุทิน 124172 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์ ท่าน nmintra จากบันทึกผมคือหมายเลขสมาชิกที่ "1296"

"...สิ่งที่ผมพบทุกวันนี้คือ เราไม่สามารถหนีจากความเป็นตัวที่ตัวเป็นได้เลย ไม่ว่าเราจะไปเป็นอะไรหรือพยายามที่จะเป็นอะไร "

เขียน 22 May 2013 @ 18:49 () แก้ไข 22 May 2013 @ 19:00, ()


ความเห็น (0)