อนุทิน 124164 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ

ขอฝากข้อคิด "แบ่งปันต่อผู้อื่นคือความสุขที่ได้ทันทีที่ให้" ... "สร้างคุณค่าตนเองด้วยงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรและเกื้อกูลผู้อื่น" ในขณะที่ให้เกียรติผู้อื่นด้วยท่าทางและจิตใจที่เป็นมิตรได้ ท่านอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านดังนี้ เพียงแค่ปฏิบัติต่อผู้อื่นก่อนเท่านั้น 

เขียน 22 May 2013 @ 16:26 ()


ความเห็น (0)