อนุทิน 124163 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ

อ่านบทความวิจัย "นิทรรศการท่องเที่ยว" ได้ที่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฉบับล่าสุดค่ะ

ตามติดมาด้วย บทความวิชาการ "ภาพลักษณ์องค์กร" วารสาร สสอท.

เขียน 22 May 2013 @ 16:20 ()


ความเห็น (0)