อนุทิน 124161 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ

  ติดต่อ

ลูกศิษย์และเพื่อนๆ อาจารย์ หรือ ผู้ที่สนใจงานในแวดวงการตลาด การท่องเที่ยว และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยินดีรับความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคม และเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาความคิด พัฒนาคน พัฒนางาน ... สังคมเป็นสุข

  เขียน:  

ความเห็น (0)