ติดต่อ

อนุทิน #124161

ลูกศิษย์และเพื่อนๆ อาจารย์ หรือ ผู้ที่สนใจงานในแวดวงการตลาด การท่องเที่ยว และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยินดีรับความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคม และเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาความคิด พัฒนาคน พัฒนางาน ... สังคมเป็นสุข

  เขียน:  

ความเห็น (0)