อนุทิน 124143 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๒๙๖ |

"ติดยึด"

อยากได้ไม่รู้ัจักพอ (ตัณหา)

อยากใหญ่ใคร่เด่น (มานะ)

ติดยึดในความเห็นของตน (ทิฏฐิ)

เขียน 22 May 2013 @ 12:27 ()


ความเห็น (0)