อนุทิน 124143 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๒๙๖ |

"ติดยึด"

อยากได้ไม่รู้ัจักพอ (ตัณหา)

อยากใหญ่ใคร่เด่น (มานะ)

ติดยึดในความเห็นของตน (ทิฏฐิ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)