อนุทิน 124133 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๒๙๔ |

"ชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่"

บันทึกจากหนังสือธรรมะ ... "ชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่" ... (สุขกับชีวิต เป็นมิตรกับความตาย : พระไพศาล วิสาโล)

มีผู้หนึ่งตั้งข้อสังเกตไว้ดีมากว่า ....
เมื่อยังเด็กเรามีีเวลาและสุขภาพ แต่ไม่ค่อยมีเงิน
เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เรามีิเงินและสุขภาพ แต่ไ่ม่ค่อยมีเวลา
ครั้นแก่ตัวเรามีเงินทองและเวลา แต่สุขภาพไ่ม่ค่อยดี

เขียน 22 May 2013 @ 00:02 ()


ความเห็น (0)