อนุทิน 124128 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • ชั่วโมงแรกที่ฉันเข้าสอนนักเรียน  ฝึกให้นักเรียนทุกคนคิดตั้งคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับครูเพื่อฝึกการคิด
   การแสดงออก  
  และสร้างความคุ้นเคย
 • หลายคำถามที่ไม่ธรรมดา
  "ทำไมครูจึงสนใจในเรื่องศาสนาคะ ?"   เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสตร์ที่่ทำให้มนุษย์รู้จักตัวเองมากที่สุด
  "สิ่งที่ครูภูมิใจที่สุดในการเป็นครูคืออะไรคะ ?"  สอนเด็กให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติ
  "หนังสือที่ครูอยากแนะนำให้อ่านมีเรื่องอะไรบ้าง?" กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ ของหลวงวิจิตร วาทการ
                                                                            ๓๐ วิธีเอาชนะโชคชะตา
              
 • สุดท้ายฉันให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องตนเองให้ฉันรู้จัก "รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง"  
 • ว่าแต่ว่านักเรียนห้องละ ๕๐ คน  รวม ๑๐ ห้อง  ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไรจึงจะ่อ่านได้จบ  แต่ก็ต้องพยายามจนถึงที่สุด

                                                                                             ธรรมทิพย์
                                                                                      ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖


เขียน 21 May 2013 @ 20:55 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อ่าน  ๕๐๐  ชิ้น  โอ้โห...คุณครู

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณทุกดอกไม้กำลังใจค่ะ
ขอบพระคุณคุณหมอธิรัมภาที่แวะเวียนมาทักทายค่ะ  สอนโรงเรียนใหญ่จะใช้เวลามากในการตรวจงานค่ะ