อนุทิน 12411 - สิทธิรักษ์

สิทธิรักษ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จะ ฝึกฝน ตัวตน ในสิ่งถูก

จะ ถึงลูก ถึงคน ค้นพวกชั่ว

จะ ฝากกาย ถวายชีพ ไม่เมามัว

จะ ไม่หลง จะไม่กลัว พวกเลวทราม

ไม่ เคยลืม ธาตุแท้ ในตัวตน

ไม่ ยอมทน ความร้าย ที่ไต่ถาม

ไม่ มีวัน  ก้มหัวให้ พวกตระกราม

ไม่ มีทาง ไม่ให้ข้าม ตัวข้าไป

ยอม ให้ท่าน ผู้มีศีล มีแสงธรรม

ยอม จดจำ แก่นแท้ ปัญหาไหน

ยอม อ่อนน้อม ก้มหัว และจิตใจ

ยอม ยกให้ คนดี ของมวลชน

แพ้ ก็แพ้ อย่างคน มีสติ

แพ้ คติ สอนใจ ครูบาฯด้น

แพ้ อย่างมี ศักดิ์ศรี บรรพชน

แพ้ ตัวตน ของแท้ แน่ของจริง

เขียน 20 Jun 2008 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)