อนุทิน 124109 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๒๙๒ |

"ตถาตา"

...

เมื่อฝนปรายไต่ฟ้าเมฆาฝัน
อยากให้สุขทุกวันไม่ผันเปลี่ยน
วันเวลาเคลื่อนคล้อยร้อยบทเรียน
จักวนเวียนเช่นนั้นอนันตกาล

เดี๋ยวก็ร้อน เดี๋ยวก็หนาว เดี๋ยวก็ฝน
อยู่ใต้ฟ้า จงอดทน ให้พ้นผ่าน
มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ นานแสนนาน
แล้วดับไป ตามกาล ของเวลา

...

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เขียน 21 May 2013 @ 00:18 () แก้ไข 21 May 2013 @ 16:53, ()


ความเห็น (0)