อนุทิน 124083 - คนถางทาง

เมื่อก่อน.....ศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดี

บัดนี้...........คนอัปรีย์ไม่เคยสิ้นกรุงเทพฯ


...คนถางทาง (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 


เขียน 19 May 2013 @ 23:21 ()


ความเห็น (0)