อนุทิน #124083

เมื่อก่อน.....ศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดี

บัดนี้...........คนอัปรีย์ไม่เคยสิ้นกรุงเทพฯ


...คนถางทาง (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 


เขียน:

ความเห็น (0)