อนุทิน 124078 - ศศิกาญจน์ ชำนาญกิจ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 14-17 เดือนพฤษภาม พ.ศ.2556

         ข้าพเจ้านางสาวศศิกาญจน์ ชำนาญกิจ นักศึกษาฝึกสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิทยาศาสตทั่วไป  รหัสนักศึกษา 5210941144 
         นี่เป็นการเขียนอนุทินฉบับแรกในเวปไซต์นี้ อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ทุกคำพูดที่จะบันทึกลงในบทความนี้ล้วนเป็นวามรู้สึกที่ออกมาจากจิตใจนักศึกษาคนหนึ่ง ที่ได้เริ่มสัมผัสอาชีพครูอย่างเต็มตัว
         การออกฝึกสอนในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ดิฉันคุ้ยเคยดี เพราะเมื่อปีที่แล้วได้ออกสังเกตการสอนโรงเรียนนี้มาแล้ว จึงทำให้ค่อยข้างมีความคุ้ยเคยกับสถานที่และบุคลากร ส่วนความตื่นเต้นนั้นก็มีบ้างเพียงเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นความดีใจมากกว่า
        วันที่ 14 พฤษภาม พ.ศ.2556 เป็นวันที่นักศึกษาทุกคนต้องออกฝึกสอน ณ โรงเรียนที่ตนเลือกไว้ แต่ทะว่าโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 พฤษภาม พ.ศ.2556 สองวันแรกของการมาโรงเรียนจึงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดเรียน นักศึกษาทุกคนได้พบปะกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียน และการคัดเลือกครูพี่เลี้ยงให้นักศึกษาแต่ละคน และอีกอย่างคือการจัดสรรห้องประจำให้แก่นักศึกษา ทำให้นักศึกษาแต่ละคนมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันแม้จะมาจากสาขาวิชาเดียวก็ตาม
       ในการเลือกครูพี่เลี้ยงนั้น ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นกว่าจะได้เจอเด็กนักเรียนอีก เพราะในความรู้สึกลึกๆ ดิฉันอยากมีพี่เลี้ยงคนเดิม ที่ท่านเคยเป็นเมื่อตอนออกสังเกตการสอน คือ คุณครูเสาวภิน อ่อนวงศ์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ชั้นป.6   และสุดท้ายความหวังก็เป็นอย่างที่ดิฉันคิดไว้ พี่เลี้ยงได้มอบหมายคาบสอนให้ดิฉันทั้งหมด 10 คาบด้วยกัน คือ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1-ป.6/6 ห้องล่ะ 2 คาบ/สัปดาห์
       ในวันที่ 16-17 พฤษภาม พ.ศ.2556 เป็นวันที่โรงเรียนเปิดเทอมวันแรก ดิฉันได้สอนจำนวน 3 ห้องด้วยกัน เด็กทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเรียน แต่มีบางห้องที่เล่นบ้างในบางเวลา จากการสังเกตจะเห็นได้ว่า ห้อง ป.6/2 ซึ้งเป็นห้ององค์การจะสอนง่ายเป็นพิเศษเพราะเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเก่ง เข้าใจง่าย เรียนรู้เร็ว ส่วนห้องอื่นก็มีลักษณะการเรียนที่แตกต่างกันออก ดิฉันต้องใช้เวลาในการศึกษานิสัยการเรียนรู้ของเด็กทุกห้อง เพื่อที่จะสามารถพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

      ศศิกาญจน์  ชำนาญกิจ  

เขียน 19 May 2013 @ 22:30 ()


ความเห็น (0)