อนุทิน 124071 - กาญจนา ชุมขวัญ

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2556

วันแรกของการเข้าไปเป็นนักศึกษาของโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รู้สึกว่าตื่นเต้นมาก ไม่รู้เลยว่านักเรียนที่นั้นจะเป็นอย่างไร เราจะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้หรือไม่ บอกเลยว่ากลัวไปหมด แต่เมื่อเข้าไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ครู อาจารย์ให้การต้อนรับดีมาก ทำให้ประทับใใจตั้งแต่แรกเข้าไป หลังจากนั้น ฝ่ายวิชาการก็ได้ทำการพูดคุย ข้อตกลงของโรงเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคนซึ่งประกอบนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 คน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 คน  เมื่อทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายวิชาการได้มีการแบ่งคาบสอนให้ ซึ่งดิฉันได้สอนนักเรียนในระดับชั้น ป 5 ในวันเปิดเทอม วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ได้เจอกับนักเรียนวันแรก ก็เริ่มคิดแล้วว่าจะเริ่มสอนพวกเขาอย่างไรดี ให้เขาเข้าใจมากที่สุด และการเจอกันกับนักเรียนครั้งแรกเมื่อทำความรู้จักกันแล้วได้ลงมือนสอนไปเล็กน้อยรู้สึกว่านักเรียนเริ่มควบคุมยาก ในการสอนครั้งต่อไปจะต้องหาวิธีที่ทำให้นักเรียนตั้งใจฟังดิฉันให้ได้  ในวันเปิดเรียนวันที่สองเป็นการเริ่มสอนอย่างเต็มที่เป็นวันแรก ขั้นแรกก็เข้าไปทำความรู้จักกับนักเรียนเสียก่อนแล้วก็เริ่มเข้าสู่บทเรียน เริ่มเรียนแรกๆ รู้สึกว่านักเรียนก็สนใจดี แต่เมื่อดิฉันเริ่มปล่อยให้ทำงานในห้องก็เริ่มเล่นกันจนควบคุมยาก จนไม่ฟังดิฉันเลย หลังจากนั้นอาจารย์ประจำวิชาก็เข้ามาควบคุมห้องเรียนแทน ทำให้ดิฉันเริ่มกดดัน และทำอะไรไม่ถูก หลังจากชั่วโมงนั้นผ่านพ้นไป ก็ทำให้ดิฉันคิดอยู่เสมอว่า จะต้องควบคุมห้องเรียนให้ได้และต้องสอนนักเรียนให้ดีที่สุด มันเป็นความตั้งใจและจะต้องทำให้ได้จริงๆ 

เขียน 19 May 2013 @ 20:51 () แก้ไข 19 May 2013 @ 21:28, ()


ความเห็น (0)