อนุทิน 124070 - นารีม๊ะ แวสะมะ

สัปดาห์ที่ ๑  วันที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

สัปดาห์แรกของการเป็นครูฝึกสอนในโรงเรียนรับรู้ได้เลยว่าการเป็นครูนั้นเป็นสิ่งที่หนักซึ่งจะต้องมีความเสียสละ มีความช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ระหว่างครูด้วยกัน  หรือระหว่างเพื่อนด้วยกัน  โดยสภาพทั่วไปของโรงเรียนดีมาก  บรรยากาศดี  น่าอยู่ คุณครูในโรงเรียนดูแลเป็นอย่างดี เป็นกันเองทำให้นักศึกษาฝึกสอนไม่รู้สึกกดดันในการทำหน้าที่ครูฝึกสอนครั้งแรก ครูบอกว่าสอนนั้นสอนได้แต่จะสอนให้นักเรียนเข้าใจและมีความสุขและอยากเรียนในวิชานั้นไม่ใช้เรื่องง่ายเลย  ครูจึงต้องเตรียมตัวในการสอนและหาสิ่งใหม่ๆให้นักเรียนได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  เมื่อได้มาอยู่โรงเรียนทำให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจะกระทำการใดก็ตามจะคิดเพราะเราเป็นครูจะทำให้นักเรียนกระทำตามพฤติกรรมครูเป็นแบบอย่างได้  รู้สึกรักในวิชาชีพครูมากตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกมาเป็นครูและภูมิใจที่มีในวันนี้ได้

   

นางสาวนารีม๊ะ  แวสะมะ  นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


เขียน 19 May 2013 @ 19:49 ()


ความเห็น (0)