ติดต่อ

อนุทิน #124061

คติเตือนใจในการทำงาน (สู่เช้าวันใหม่ที่สดใส)


มีสติ จริงใจ การงานปลอดภัย องค์กรก้าวไกล ชีวิตเป็นสุข

ชีวิตยังก้าวไกล ความปลอดภัย ต้องมาก่อน

ปลอดภัยเพื่อชีวิต ทุกขณะจิต อย่าประมาท

รู้เวลา  รักหน้าที่ทำตามกระบวนการทุกวิธี ทำเต็มที่และระวัง

รู้เวลารักหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎวิธี ทำงานเต็มที่เต็มกำลัง 

รู้จักระวัง รู้จักใส่ใจ รู้ความปลอดภัย ในการทำงาน

ชีวิตจะปลอดภัย ถ้าใส่ใจปฏิบัติตามกฏระเบียบ

รักษาเวลา รักษาหน้าที่ ชีวิตจะดีถ้าคุณมีวินัย


  เขียน:  

ความเห็น (0)