อนุทิน 124061 - นางสาว วาริน ทรัพย์เพิ่ม

คติเตือนใจในการทำงาน (สู่เช้าวันใหม่ที่สดใส)


มีสติ จริงใจ การงานปลอดภัย องค์กรก้าวไกล ชีวิตเป็นสุข

ชีวิตยังก้าวไกล ความปลอดภัย ต้องมาก่อน

ปลอดภัยเพื่อชีวิต ทุกขณะจิต อย่าประมาท

รู้เวลา  รักหน้าที่ทำตามกระบวนการทุกวิธี ทำเต็มที่และระวัง

รู้เวลารักหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎวิธี ทำงานเต็มที่เต็มกำลัง 

รู้จักระวัง รู้จักใส่ใจ รู้ความปลอดภัย ในการทำงาน

ชีวิตจะปลอดภัย ถ้าใส่ใจปฏิบัติตามกฏระเบียบ

รักษาเวลา รักษาหน้าที่ ชีวิตจะดีถ้าคุณมีวินัย


เขียน 19 May 2013 @ 13:46 ()


ความเห็น (0)