อนุทิน 124060 - ปัทมา คลี่ฉายา

 สวัสดี ค่ะ เพื่อนๆผู้ติดตาม ทุกท่านน่ะค่ะ ดิฉัน นางสาวปัทมา คลี่ฉายา นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ตอนนี้ กำลังขึ้น ปี 5 ซึ่ง ในปี 5 นี้จะเป็นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ในโรงเรียน ดิฉัน ได้ฝึกสอนที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันแรกที่โรงเรียนเปิด วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เป็นวันแรกที่ดิฉันได้เดินเข้ารั้วโรงเรียน รู้สึกตื่นเต้นเหมือนตัวเองได้กลับเข้าไปเรียนใหม่อีกครั้ง เวลา8.30น. ได้เข้าพบรองฝ่ายวิชาการ เพราะที่โรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการได้พูดคุยภาระหน้าที่ในโรงเรียน และการปฎิบัติตัวในโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียน จากนั้นได้ไปพบกับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบ่งหน้าที่จากครูพี่เลี้ยง ดิฉันมี ครูพี่เลี้ยง 3 ท่าน 1.นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์  2.นางสาวอรอุมา  สีจง 3.นางขนิษฐา โถวรุ่งเรื่อง และดิฉันได้สอน 8 คาบต่อสัปดาห์ มีชั้น ม.5/11สอนชีวะ 2 คาบต่อสัปดาห์ ม.1/5 สอน 3 คาบต่อสัปดาห์ และ ม.1/7 สอน 3  คาบต่อสัปดาห์  ทุกคนในหมวดวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทุกคนใจดีมากๆค่ะ ประทับใจมาก ความรู้สึกกดดันตอนแรก ก็หายไปตั้งแต่ที่ได้พูดคุยกับครูพี่เลี้ยง   วันที่ 14-16 พฤษภาคม ในคาบแต่ละวิชา ยังไม่มีการสอน ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ในชั่วโมงที่ไม่มีการสอน ดิฉันก็ช่วยงานครูพี่เลี้ยงทั้ง 3 ท่าน ส่วนที่ 17 พฤษาคม โรงเรียนปิดภายใน เพราะประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่ดิฉันได้ไปโรงเรียนปกติ นั่งทำแผนการสอนและทำสื่อการเรียนรู้เตรียมตัวสอนในอาทิตต่อไปค่ะ

เขียน 19 May 2013 @ 13:38 ()


ความเห็น (0)