อนุทิน 124059 - พาตีเม๊าะ กะสูเมาะ

อนุทิน

ประจำสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2556 

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที 1 ของโรงเรียนวิทยาสาธิต ดิฉันมาถึงโรงเรียนแล้วไปรายงานตัวที่ห้องวิชาการและได้เข้าไปสวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียน  หลังจากนั้นหัวหน้าฝ่านวิชาการได้พาไปแนะนำกับครูพี่เลี้ยงและมอบหมายงานให้  วันแรกของการปฎิบัติงานฝึกสอนนั้น เริ่มด้วยการคุมแถว ซึ่งดิฉันรับผิดชอบคุมแถวชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  หลังจากที่ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้ว  ดิฉันได้เข้าไปช่วยคุมให้ชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  พร้อมกับครูพีเลี้ยง โดยในห้องเรียนนั้นได้ทำความรู้จักกัน และมีการแบ่งหน้าที่ให้กับนักเรียนรับิดชอบแต่ละฝ่ายพักเที่ยงดิฉันได้ช่วยตักข้าวให้นักเรียนทาน ช่วงบ่ายได้เข้าไปช่วยคุมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556  ช่วงเช้าคุมแถว จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ได้รับมอบหมายงานชิ้นแรกจากครูพี่เลี้ยงให้จัดบอร์ดหน้าห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์  ช่วงบ่ายช่วยคุมชั้นเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ในคาบที่ 4  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ในคาบที่ 5  รายวิชาวิทยาศาสตร์โดนครูพี่เลี้ยงได้นำเข้าเนื้อหาแรกคือ พืชรอบตัวเรา

                                                นางสาวพาตีเม๊าะ  กะสูเมาะ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวิทยาสาธิต


เขียน 19 May 2013 @ 13:38 () แก้ไข 19 May 2013 @ 13:53, ()


ความเห็น (0)