อนุทิน 124054 - สุนิสา จูฑามาตย์

อนุทิน ประจำสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2556

   

   ก้าวแรกที่เดินเข้าไปในโรงเรียนบอกกับตัวเอง ว่า ตลอดเวลา 1 ปี เราจำเป็นต้องอยู่โรงเรียนแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ความรู้ความช่วยเหลือกับเด็กนักเรียน วันแรกได้เจอกับ ครู และบุคลากรพร้อม ยื่นเอกสารทางมหาลัย กับท่านรอง ฝ่ายวิชาการ เนื่องด้วย ผู้อำนวยการติดธุระ ท่านรอง ไม่ได้พูดอะไรมาก แค่เอ่ยบอกว่า มาอยู่ที่นี้ทำตัวตามสบายเหมือนกับบ้านเรา มีอะไรปรึกษาได้ทุกคน และได้เจอครูพี่เลี้ยง ท่านไม่ได้แนะนำอะไรมาก แค่บอกว่าต้องการอะไรปรึกษาได้ 

                ต่อมา วันเปิดภาคเรียน ได้เจอนักเรียน จัดนักเรียนตอนเข้าแถวหน้าเสาธง และได้เห็นว่านักเรียนที่นี้ มีจำนวนน้อย มีจำนวน 137 คน ชั้นละไม่เกิน 20 คน และได้มีโอกาส แนะนำตัวเองให้กับนักเรียนได้ทราบว่า เรามาทำอะไร พร้อมด้วยน้องๆสังเกตการณ์ ต่อจากนั่น ได้เข้าสอน ชั้นประถมศึกษาปีที 6 เวลา 1 ชั่วโมง ได้ทราบพฤติกรรมนักเรียน ที่จะสอนในคาบต่อไป ส่วนตารางสอนนั่นยังไม่ลงตัว เพราะมีครูท่่านอื่นให้สอนด้วยเลย ไม่ทราบตารางสอนที่แน่นอน ตอนแรก ครูพี่เลี้ยงให้สอน ป. 3 ,4, 5, 6 แต่มีท่านอื่นให้ช่วยสอนแต่ยังตกลงไม่ได้ เนื่องด้วย ตางรางสอนครูยังไม่แน่นอน 

                วันต่อมาได้เจอกับผู้อำนวยการ ในห้องประชุม ผู้อำนวยการ กล่าวว่าท่านต้องการความคิดเห็นของแต่ละคน สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี เราจะได้ปรับปรุงและทำตามไปพร้อมกัน เพื่อจะทำให้โรงเรียนเราอยู่อย่างมีความสุข

               สภาพแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนแห่งเป็นโรงเรียนเล็กๆมีอาคารอยู่ไม่กี่หลัง และติดกับชุมชนทำให้รถเข้าออกได้ตลอดเวลา มีอาหารกลางวันเลี้ยง ทั้งครูและนักเรียน และการเรียนการสอนที่โรงเรียน เรียนทางไกลกับวังไกลกังวล 

                บางครั้งความเป็นอยู่ที่ไม่มีใครคอยให้คำปรึกษา งานทุกอย่างก็ออกมาดีไม่ได้  ณ ตอนนี้ คงให้คำเดิม ว่า ยังคงปรับสภาพตัวเองให้ได้ ......เขียน 19 May 2013 @ 12:34 () แก้ไข 19 May 2013 @ 12:38, ()


ความเห็น (0)