อนุทิน 124051 - อ.ต๋อย

อ.ต๋อย

บันทึกเรื่อง "งานประจำ...ทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน" ของ ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะเขียนอนุทินเล็กๆ นี้ครับ

มีคำ 3 คำ ที่ผมชอบมากคือ "ไปดู" "ไปอยู่" "ไปให้" ซึ่งจะนำไปสู่ "ในหัว" "ในตัว" และ "ในใจ"

"ไป ดู" หมายถึงไปศึกษาดูงาน จะไปไกล ไปใกล้ ไปโรงเรียนเล็ก ไปโรงเรียนใหญ่ สุดแล้วแต่......  ผลลัพธ์คืออาจเป็นความรู้ความเข้าใจ เห็นตัวอย่าง ตลอดถึง "ปิ๊ง" ขึ้นมาได้ "ในหัว" ..... ความจริงการอ่าน รับรู้ ดู ผ่านอินเตอร์เน็ตก็เกิดสิ่งดี "ในหัว" เช่นกัน

"ไปอยู่" หมายถึงการลงมือทำ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สิ่งนี้การศึกษาดูงานไม่อาจสามารถทำได้ หรือแม้จะจัดเชิงปฏิบัติการก็ยากจะทำได้ดี เพราะไม่ใช่สถานการณ์จริง คือ ไม่สามารถ "ไปอยู่"กับเขาได้จริง สุดท้าย ต้องกับ "มาอยู่" ในโรงเรียนของตน นั่นคือ ต้องการมาลงมือปฏิบัติ คิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาเอง ถึงจะบรรลุความสำเร็จได้ ...... ดังนั้นการ "ไปอยู่" ทำได้ยาก การ "มาอยู่" เป็นสิ่งจำเป็นที่สุด.....สิ่งนี้เท่านั้นที่จะทำให้เกิดความรู้และทักษะฯ ขึ้น "ในตัว" ของเรา

"ไปให้" คนที่ผ่าน "ไปอยู่" หรือ "มาอยู่" เท่านั้น ที่ผมคิดว่า สมควรที่จเหมาะสมกับการ "ไปให้" คือ การเอาประสบการณ์ ความสำเร็จ สิ่งดีๆ มาแลกเปลี่ยน แบ่งปันให้คนอื่น เพราะคนที่ลงมือคิดลงมือทำเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะสามารถเรียนรู้แบบรู้ จริง (Mastery Learning) ตามที่ ศ.นพ.วิจารณ์ ได้เรียบเรียงไว้...... ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับความสุข ความภูมิใจ นำไปสู่ผลลัพธ์ "ในใจ" ที่ผู้ให้เท่านั้นที่จะรู้....

เขียน 19 May 2013 @ 11:33 () แก้ไข 19 May 2013 @ 14:33, ()


ความเห็น (0)