อนุทิน 124050 - จุฑามาศ

จุฑามาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เริ่มสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 14 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ ดวงเกิด เป็นนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ในสัปดาห์แรกของการออกฝึกสอนได้เข้าพบฝ่ายวิชาการ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการได้จี้แจ้งถึงกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การลงชื่อเข้า-ออก และการลา ต่อมาทางฝ่ายวิชาการก้อได้แนะนำให้รู้จักกับครูพี่เลี้ยง ดิฉันได้ครูผู้ชาย ชื่อ ครูวิโรธ แกใจดีแและเก่งมากๆ ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอน ป. 3 มี  3/2 3/4 3/6 และ 3/3 สอนทั้งหมด 9 คาบ และได้เป็นครูประจำชั้นของนักเรียนชั้น  ป. 3/6  ครูพี่เลี้ยงของดิฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายพัสดุซึ่งการยุ่งมาก ไม่ค่อย จะมีเวลาเท่าไหร่ ในบางครั้ง ก้อให้ดิฉันไปเรียนรู้งานที่ห้องสมุดเวลาที่ ครูพี่เลี้ยงไม่ว่าง  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์ถัดไป ครูพี่เลี้ยงดิฉันยังไม่ให้ดิฉันเริ่ม สอนเพราะเค้าอยากให้ดิฉันได้ เรียนรู้และศึกษาวิธีการสอน ของท่านก่อน และก็ได้ ทำความรู้จักคุ้นเคยกับนักเรียนแต่ล่ะห้องก่อน หลังจากว่าง จากการสอนดิฉันก็ต้องไปช่วบงานห้องสมุด หรือไม่ก็ไปช่วยงานครูประจำชั้น ครูพี่เลี้ยงดิฉันไม่ได้เป็นครูประจำชั้น ดิฉันจึงต้องมีครูประจำชั้นอีกคนและดิฉันก็ยังมีเวรประจำวันในการยืนรับและส่งเด็กหน้าโรงเรียนอีกด้วย ในสัปดาห์นึ่ง ต้องมีการยืนเวร1วัน ทั้งเช้าและเย็น

เขียน 19 May 2013 @ 11:31 ()


ความเห็น (0)