อนุทิน 124049 - จุรีรัตน์ คงมีชัย

ดิฉัน นางสาวจุรีรัตน์ คงมีชัย นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา บุญยขจรประชาอาสา

             สำหรับอาทิตย์แรกของการเข้าสู่รั้วโรงเรียนนั้นแน่นอนเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นของนักศึกษาทุกคน โรงเรียนที่ดิฉันเลือกไปคือ โรงเรียนบ้านทุ่งคา บุญยขจรประชาอาสา เหตุผลที่เลือกโรงเรียนนี้เพราะมีความตั้งใจไว้แล้วว่าอยากไปโรงเรียนเล็กๆ ที่ทุกคนอยู่แบบกันเอง ซึ่งดิฉันไม่เคยมาโรงเรียนนี้ แต่ฟังจากเพื่อนที่เคยมาแล้ว บอกว่าน่าอยู่ ครูทุกคนน่ารัก

              เมื่อได้มาอยู่ในโรงเรียนวันแรกก้อได้เจอกับสมาชิกนักศึกษาทั้งกลุ่มสังเกตการสอน และกลุ่มฝึกสึกสอน เข้าห้องประชุมเพื่อพบผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งชื่อครูพี่เลี้ยง แจ้งระดับชั้นที่ต้องสอน ทำความเข้าใจในเรื่องของกฏ ระเบียบ ต่างๆมากมาย ซึ่งระดับชั้นที่ดิฉันได้สอนคือระดับชั้น ป.1, ป.2 และ ป.3 และทำหน้าที่ประจำชั้นระดับ ห้อง ป.3 

             ซึ่งสัปดาห์แรกดิฉันยังไม่ได้สอนเต็มตัว เพราะครูพี่เลี้ยงต้องการให้ศึกษาเนื้อหาวิชาก่อน แล้วค่อยสอนจริงในอาทิตย์หน้า แต่การได้มาอยู่โรงเรียนนี้ดิฉันได้ทำงานหลายอย่าง หลายหน้าที่ ทั้งจัดโต๊ะให้นักเรียนก่อนโรงเรียนเปิด ทำความสะอาดห้องเรียน ช่วยงานห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น  เพราะเป็นโรงเรียนเล็กๆ ครูไม่เยอะ เมื่อมีอะไรหลายๆฝ่ายก็จะช่วยเหลือกัน อยู่กันแบบกันเอง คุณครูหลายท่านเลยมักจะขอความช่วยเหลือจากนักศึกษาฝึกสอนอยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ดิฉัน และเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณครูในโรงเรียน 1 วันก่อนโรงเรียนเปิด แกะโต๊ะใหม่ พร้อมจัดห้องประจำชั้นให้นักเรียนชั้น ป.3      ห้องประจำชั้น นักเรียนชั้น ป.3

เขียน 19 May 2013 @ 11:09 ()


ความเห็น (0)