อนุทิน 124047 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

          ในการเข้ารับเป็นครูฝึกสอนในวันที่ 14 - 15 ฟฤษภาคม 2556 ได้มีการประชุมร่วมกับทางฝ่ายวิชาการ ในเรื่องจัดหาครูพี่เลี้ยง การจัดตารางสอน กฎของโรงเรียน หน้าที่ของครูฝึกสอน และได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเป็นการทำความเครารพ ความรู้จักกัน หลังจากนั้นได้แยกย้ายไปอยู่กับครูพี่เลี้ยงของตนเอง ไปช่วยจัดห้อง ทำความสะอาดห้อง ในสองวันนี้จะไม่มีการเรียนการสอน จะเป็นวันที่ให้บุคคลากรในโรงเรียนมาเตรียนความพร้อมในการสอนในวันเปิดเทอม

          ในวันที่ 16 ฟฤษภาคม 2556 เป็นวันแรกของการเปิดเทอม ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดแถวเด็กเคารพธงชาติ ได้มีการช่วยแจกหนังสือให้กับนักเรียน มีการเลือกหัวหน้าห้อง จัดเวรให้กับนักเรียน ช่วยจัดมุมหนังสือ และได้สังเกตการสอนของคุณครูในรายวิชาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยคุมและช่วยสอนนักเรียนในห้องเช่นกัน

          ในวันที่ 17 ฟฤษภาคม 2556 ในตอนเช้าเข้าประชุมกับฝ่ายกิจการ อาคาร สถานที่ เพื่อรับหน้าที่ความรับผิดชอบในการยืนเวรของแต่ละสัปดาห์ว่าตัวเองมีหน้าที่ในวันใด ในช่วงเที่ยงได้ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนและช่วยคุมเด็กในชั้นเรียน และในตอนคาบว่างได้ไปช่วยทางฝ่ายวิชาการในด้านการเขียนบิลหนังสือนักเรียน 

เขียน 19 May 2013 @ 10:32 () แก้ไข 19 May 2013 @ 10:33, ()


ความเห็น (0)