อนุทิน 124046 - วิไลวรรณ์ อุดมศรี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2556  โรงดาราสมุทรภูเก็ต

อนุทินสัปดาห์แรกของการเป็นนักศึกษาฝึกสอน วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2556 เข้าพบฝ่ายวิชาการ ทางฝ่ายวิชาการได้ชี้แจงเรื่องครูพี่เลี้ยง ดิฉันได้ประจำห้องประถมศึกษาชั้นปีที่ 6/2 ครูพี่เลี้ยงชื่อ นางสาวจุฑาพร คงหมุน(ครูจุ๊) ครูทุกคนได้มาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนยังไม่มีการเรียนการสอน  วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยการชี้แจงเรื่องห้องเรียน เรื่องหนังสือเรียน ซึ่งภายในห้องเรียนมีการเลือก หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายวิชาการและฝ่ายปกครอง  เวรประจำวันและตารางเรียนของนักเรียน เมื่อถึงคาบที่ 6-7 ครูพี่เลี้ยงให้ดิฉันสอนแทน ซึ่งตอนนั้นกังวลว่าจะสอนอะไรดียังไม่ทันตั้งตัวเลย แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดี ก่อนนักเรียนกลับบ้านมีการทดสอบนักเรียนให้นักเรียนท่องสูตรคูณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ก่อนเข้าแถวตอนเช้านักเรียนทุกคนต้องนำหนังสือมาอ่านให้แถว ซึ่งคาบแรกเป็นคาบกิจกรรม ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายให้นักเรียนวอมร่างกายก่อนไปเรียน และได้เข้าพบฝ่ายกิจการนักเรียนได้ชี้แจงเรื่องการยืนเวรประจำวัน เวลาว่างได้ช่วยฝ่ายวิชาการเขียนบิลค่าหนังสือให้นักเรียน 

เขียน 19 May 2013 @ 10:28 () แก้ไข 19 May 2013 @ 10:36, ()


ความเห็น (0)