อนุทิน 124043 - สุนิสา ทองชุม

สัปดาห์ที่ 1 

        ดิฉัน นางสาวสุนิสา  ทองชุม เป็นนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

         วันแรกแรกของการเปิดภาคเรียนและเป็นก้าวแรกของการเริ่มเข้าสู่บทบาทการเป็น"ครู"  การไปฝึกประสบการณ์วิชาครูครั้งนี้มีด้วยกันทั้งหมด 8 คน สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 คน สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 คน และสาขาพละศึกษา 2 คน เข้ารายงานตัวกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ แต่ละคนก็ได้รับหน้าที่ในการสอนแต่ละสายชั้นที่แตกต่างกัน ดิฉันได้รับหน้าที่ในการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ป. 6/3 - 6/6 ได้รับชอบผิดชอบ 12 คาบ/สัปดาห์ มีครูพี่เลี้ยงชื่อ ครูศรีคราม จันแดง  เมื่อหัวหน้าฝ่ายได้มอบหมายหน้าที่ในการสอนเสร็จ งานแรกที่ดิฉันและเพื่อนๆได้รับรับผิดชอบ คือ การเข้าคุมสอบนักเรียนชั้น ป. 4 และ ป.5 เป็นนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่จึงจำเป็นต้องมีการสอบแยกห้อง ตอนบ่ายหัวหน้าฝ่ายวิชาการได้พาดิฉันและเพื่อนเข้าพบครูพี่เลี้ยงของตนเอง ซึ่งครูพี่เลี้ยงของดิฉันเป็นคนที่ใจดี แนะนำเกี่ยวกับการทำงานและหน้าที่นอกเหนือจากการสอนหนังสือนักเรียนให้ดิฉันฟัง

        วันที่สอง  เป็นวันแรกของการเข้าสอนนักเรียนชั้นป.6/6 และ ป. 6/3 วันนี้เป็นวันที่ดิฉันตื่นเต้นมากเพราะได้เจอนักเรียนครั้งแรก พอเข้าไปถึงนักเรียนทำความความเคารพ พลังของการเป็นครูเริ่มขึ้น ดิฉันก็รายงานตัวให้นักเรียนฟังว่าชื่อสุนิสา ทองชุม หรือจะเรียกว่าครูสุก็ได้ แต่คำพูดแรกของนักเรียนคือไม่เรียกครูได้หรือเปล่าขอเรียกพี่สุเพราะเรียกครูดูแก่ไป เป็นคำพูดของนักเรียนชั้น ป.6/3 จากนั้นดิฉันก็ให้นักเรียนได้ทำประวัติส่วนตัว เมื่อนักเรียนเขียนประวัติส่วนตัวเสร็จก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดในเนื้อหาที่จะเรียนว่ามีอะไรบ้างจากนั้นก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและเริ่มเข้าสู่บทเรียน เรื่อง การเจริญเติบของร่างกาย

       วันที่สามเข้าสอนนักเรียนชั้นป.6/4  2 คาบแต่คาบเรียนไม่ติดกันสอนคาบแรกเสร็จพักกลางวัน เวลา12.35  เข้าสอนคาบที่สองจากนั้นเวลา 13.25 เข้าสอนวันนี้ป.6/3 ต่อ  วันนี้เป็นวันที่ดีใจมากเนื่องจากดิฉันทำการสอนชั้นป.6/4 เกินไป 5 นาที แล้วมีนักเรียน ป.6/3 มาบอกหน้าห้องว่าครูสุหมดเวลาแล้วมาสอนห้องหนูได้แล้วพวกหนูรอเรียนวิชาวิทย์ของครูสุอยู่ 

       วันที่สี่เข้าสอนนักเรียนชั้นป.6/6 นักเรียนในห้องนี้แต่ละคนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เมื่อเริ่มเข้าสู่บทเรียนบางคนสนใจและตั้งใจฟังในรายละเอียดของเนื้อหา แต่บางคนไม่สนใจอะไรเลยนั่งเหม่อลอย เมื่อสอนนักเรียนห้องนี้เสร็จความรู้สึกแรกคือเข้าใจอ.ที่มหาวิทยาลัยเลยว่าเวลาเราเรียนไปแล้วบางรายวิชาหรือบางเรื่องเราไม่เข้าใจ อ.อธิบายเท่าไรก็ไม่เข้าใจ ว่าความรู้สึกนี้เป็นอย่างไรพอมาเจอกับตัวเองก้รู้สึกเครียดว่าจะทำอย่างไร สอนแบบไหนถึงจะให้นักเรียนห้องนี้เข้าใจและรับรู้ได้เหมือนนักเรียนห้องอื่นๆ

เขียน 19 May 2013 @ 07:59 ()


ความเห็น (0)