อนุทิน 124035 - พรสุดา ทองปานดี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 (โรงดาราสมุทร)


อนุทินของสัปดาห์แรกของการเป็นนักศึกษฝึกสอน การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มขึ้นมาจากการไปโรงเรียนวันแรกในวันที่ 14 พ.ค. 2556 เป็นวันที่คุณครูมาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทางฝ่ายวิชาการก็มีการจัดการในเรื่องของครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกสอนทุกคน ดิฉันได้ครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ป.4/3 ชื่อคุณครูอรุณรัตน์ ทิพย์วงษา มีการพูดถึงกฎระเบียบของโรงเรียน การแต่งกายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน เช้าวันที่ 16 พ.ค. 2556 เป็นการเปิดเทอมวันแรกในโรงเรียนเต็มไปด้วยนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ เมื่อเข้าแถวเสร็จนักเรียนก็แยกย้ายกันเข้าห้องเรียน ในห้องเรียนชั้น ป.4/3 ได้มีการเลือกหัวหน้าห้องและตัวแทนห้องในการทำหน้าที่ต่างๆโดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแล ทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้มีการแบ่งเวรประจำวันให้นักศึกษาฝึกสอนทุกคนเพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบ  วันที่ 17 พ.ค. 2556 ก่อนเข้าแถวนักเรียนทุกคนต้องอ่านหนังสือเป็นการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านที่ดีให้กับนักเรียน ส่วนเวลาว่างก็ช่วยคุณครูเขียนบิลค่าหนังสือให้กับนักเรียน สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมของทุกโรงเรียนก็คงจะต้องมีความวุ่นวายเล็กน้อยของการเตรียมพร้อมเหมือนๆกันในด้านการเรียนการสอน แต่สัปดาห์ต่อไปก็คงจะเข้าสู่สภาวะปกติ

เขียน 18 May 2013 @ 23:54 ()


ความเห็น (0)