อนุทิน 124025 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๒๘๖ |

"คำมั่น เวลา คำพูด"

การเลือกจัดลำดับความสำคัญ
จะทำให้เรารู้ว่า สิ่งควรทำก่อน
สิ่งใดควรทำหลัง

การรักษาคำมั่นและการรักษาเวลา
เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรพึงมี
เพื่อรักษาคุณค่าของตัวเอง
ให้เป็นที่เชื่อถือในสังคม
และน่าไว้วางใจได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเป็นผู้บังคับบัญชาในองค์กร
หากรับปากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร
ก็ควรต้องทำให้ได้อย่างนั้น

มิฉะนั้น ใครเขาจักเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดอีก
หากมีการสั่งการใด ๆ ก็หาใครอยากทำงานให้อีก

ไม่โทษตนเองแล้วจักโทษใครได้หนอ

เขียน 18 May 2013 @ 17:20 ()


ความเห็น (0)