อนุทิน 124017 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  ฮะยีตำมะลัง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต

        สัปดาห์แรกของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นกับการสอน และก้าวแรกที่ก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ผอ.โรงเรียนและคณะครูทุกท่านได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็ได้เข้าพบฝ่ายวิชาการและพบปะกับครูพี่เลี้ยง ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 8 คาบ / สัปดาห์ และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ตลอดจนงานในหน้าที่ครูและคอยช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงในการควบคุมห้องเรียน และครูพี่เลี้ยงคอยแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของครูและบอกพื้นฐานของเด็กนักเรียนแต่ละคนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เด็กนักเรียนทุกคนให้ความสนใจในการเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนส่วนใหญ่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ทำให้ตัวดิฉันภาคภูมิใจที่นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

เขียน 18 May 2013 @ 15:45 () แก้ไข 18 May 2013 @ 21:28, ()


ความเห็น (0)