อนุทิน 124015 - อิรฟัล สะมะแอ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2556

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน

  อนุทินฉบับแรกกับการฝึกสอนที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตสัปดาห์แรก ก่อนจะกล่าวอะไรคงต้องกล่าวประโยคนี้ก่อน “อัลฮัมดูลิลลาฮ” ที่ยังมีความแข็งแรงของร่างกาย และสติปัญญาที่ยังคงปกติ ทำให้ผมได้มีโอกาสฝึกสอนและเขียนอนุทินฉบับนี้

  วันแรกของการฝึกสอน ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เริ่มต้นจากการปฐมนิเทศโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเพื่อเป็นการให้กำลังใจและพูดถึงข้อตกลงต่างๆ จากนั้นก็แยกย้ายกันไปตามกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อแบ่งงานและหน้าที่ในการสอน ซึ่งผมรับหน้าที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาวิทยาศาสตร์ (23101) จำนวน 6 คาบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์จำนวน 2 คาบ และงานทั่วไปที่ต้องปฏิบัติ ในโรงเรียนรวมถึงการแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง ซึ่งผมได้ครูพี่เลี้ยงจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ อาจารย์พัชรีย์ เหลือนุ่นขาบ (วท.บ.) อาจารย์อรชา ชูเชื้อ (ค.ม.) และอาจารย์ประเสริฐ กนกผกา (ค.บ.) ซึ่งในการแบ่งงานนี้ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อาจารย์ละม้าย กิจอำไพพงศ์ (กศ.บ.) ได้แบ่งงานไว้เรียบร้อยแล้วจึงทำให้การแบ่งงานและแจกแจงหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ที่เหลือก็เป็นการแนะนำตัว ทำความรู้จักกับครู และศึกษางานต่างๆ ตลอดจนช่วยงานทั่วไปในห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เช่น ทำบอร์ทตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ ติดชื่อสารเคมีในห้องปฏิบัติการ จัดอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และช่วยจัดห้องปฏิบัติการเป็นต้น

  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่นี่ใจดีทุกคน พร้อมที่จะให้คำปรึกษา เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และอาจมีเรื่องกดดันและเครียดอยู่บ้าง แต่ผมถือว่าเป็นบททดสอบสำหรับผม ที่ผมต้องผ่านไปให้ได้ 

เขียน 18 May 2013 @ 15:35 ()


ความเห็น (0)