อนุทิน 124006 - ดารนี ชัยอิทธิพร

  ติดต่อ

15-17 พ.ค.56

เหยื่อของระบบราชการ!

"ครั้งหนึ่ง .. เมื่อไม่นานมานี้ที่ผู้บริหารคนหนึ่ง ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่ง ว่ามีทักษะด้านหนึ่ง
น้อยมาก น้อยจนคะแนนประเมินต่ำกว่าเกณฑ์"

และในครั้งนั้น .. ผู้บริหารคนนั้น ก็ได้รับการประเมินจากผู้บังคับบัญชาว่ามีทักษะด้านเดียวกันนั้นน้อย
มาก น้อยจนคะแนนประเมินต่ำกว่าเกณฑ์"

ดิฉันมองเห็นเหยื่อ! .. เหยื่อของการประเมิน .. เหยื่อของระบบราชการ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ปีสองปีนี้ดิฉันก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศเช่นนี้อยู่เช่นเดิม และดูเหมือนจะไม่ถูกโดดเดี่ยวอีกด้วย (ฮา)