อนุทิน 123993 - ศิริพรรณ บูเก็ม

สัปดาห์ที่  1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 

  จากการได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสัปดาห์ที่ 1 รู้สึกตื่นเต้นกับการที่จะต้องสอนอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลา  1 ปีการศึกษาของโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านมีการต้อนรับเป็นอย่างดี ส่วนนักเรียนทุกคนก็น่ารักแม้จะเจอกันครั้งแรก โดยที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 และเป็นผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่   6/2 ในอาทิตย์แรกนี้ยังไม่ได้ทำการสอนแต่คอยช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงในการเข้าสอนก่อน ซึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากในชั่วโมงแรก ได้แนะนำตัวให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักและครูพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการเป็นอยู่ในโรงเรียน การศึกษาการทำแผนการจัดการเรียนรู้และดูตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ทำให้ดิฉันได้แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มที่ ในส่วนของงานผู้ช่วยครูประจำชั้นก็ได้รับมอบหมายให้คอยช่วยเหลือดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นอย่างมาก จะพยายามทำหน้าที่ครูฝึกสอนให้ดีที่สุดเท่าที่ตนเองจะทำได้


เขียน 18 May 2013 @ 11:13 ()


ความเห็น (0)