อนุทิน #123985

"เห็นกงจักร เป็นดอกบัว เพราะไม่รู้ทั้งชั่ว และไม่รู้ทั้งดี"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน:

ความเห็น (0)