อนุทิน 123985 - อ.นุ

  ติดต่อ

"เห็นกงจักร เป็นดอกบัว เพราะไม่รู้ทั้งชั่ว และไม่รู้ทั้งดี"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)