อนุทิน 123985 - อ.นุ

อ.นุ

"เห็นกงจักร เป็นดอกบัว เพราะไม่รู้ทั้งชั่ว และไม่รู้ทั้งดี"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน 18 May 2013 @ 07:24 ()


ความเห็น (0)