อนุทิน 123979 - เพ็ญศรี

จากการเข้าอบรม KM  วิทยากรคือ อ.JJ จิตเจริญ และ รศ.เพชราภรณ์ หาญพานิช  ที่รพ.พระศรีมหาโพ ธิ์ เมื่อ        26 กพ.56  ทำให้ได้รับความรู้ และสามารถเรียนรู้การสมัครสมาชิก GotoKnow ได้สำเร็จ รู้สึกภูมิใจที่ตนเองสามารถทำได้  ทั้งๆที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อน  ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองที่ให้ความรู้นะคะ (รอได้รูปจากผู้ร่วมอบรมจะใส่รูปให้ดูภายหลังค่ะต้องใส่รูปให้ได้)

เขียน 17 May 2013 @ 23:23 ()


ความเห็น (0)