อนุทิน #123969

  ติดต่อ

สีขาวพราวแต้มฟ้า 

         หลังฝนซาเม็ดลง

         ดอกแก้วขาวพราวเต็มต้น

         หอมกรุ่นกลิ่น ชื่นใจ

         ดอกบุหงานั่นไง  ชูช่อขาวหน้าบ้าน

         พากันเบ่งบาน  รับหยาดน้ำฝน

         ลีลาวดี น่ายล ขาวชูช่อระฟ้า

         ดอกหญ้า ละเลียดผืนดิน ช่วยแต้มสีสันของวัน 

         หมู่ภมร ชวนกัน บินโฉบมาดูดน้ำหวาน

         ...เพียงได้ดูดอกไม้  ดอกหญ้า  พาชื่นใจ

                                                                              ศุกร์  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)