อนุทิน 123965 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม

          วันแรกของการไปฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี มีการเข้าพบกับครูฝ่ายวิชาการโดยที่ครูฝ่ายวิชาการจะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกสอนพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและมอบหมายให้นักศึกษาฝึกสอนไปพบกับครูพี่เลี้ยงเพื่อทำความรู้จัก ครูพี่เลี้ยงได้มอบหมายงานให้ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยให้สอนทั้ง 3 ห้อง คือ 4/1 4/2 4/3 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ชั่วโมง

          นอกจากหน้าที่ในการสอนแล้วยังมีหน้าที่ในการควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าแถวหน้าเสาธง ทำกิจกรรมโฮมรูม และหน้าที่เวรในการรับนักเรียนหน้าประตูตอนเช้าและส่งนักเรียนกลับบ้านที่ประตูตอนเย็น และเข้าร่วมกิจกรรมการจัดหมู่ลูกเสือ-ยุวกาชาดของนักเรียน

เขียน 17 May 2013 @ 19:20 ()


ความเห็น (0)