อนุทิน 123964 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่1 ของเดือนพฤษภาคม

     วันแรกของการเข้าไปฝึกสอนที่โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี     ได้มีการเข้าพบกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ท่านรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ เพื่อชี้แจงให้กับนักศึกษาฝึกสอนทราบถึงระบบการทำงานของโรงเรียน  และมอบหมายให้นักศึกษาฝึกสอนแต่ละคนไปพบกับครูพี่เลี้ยงเพื่อทำความรู้จัก     ครูพี่เลี้ยงมอบหมายงานให้ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/2  โดยให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  5/2  และ5/3   จำนวน9 ชั่วโมง   

     นอกจากหน้าที่การสอนแล้วยังมีหน้าที่ในการเป็นครูเวรรับเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียนทั้งช่วงเช้าและเย็น   หน้าที่กิจกรรมโฮมรูม    ควบคุมเด็กนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง   ดูแลเด็กเข้าแถวกินนมในโรงยิมของสายชั้นป.ข6  เข้าร่วมควบคุมกิจกรรมการจัดหมู่ลูกเสือ-ยุวกาชาด

เขียน 17 May 2013 @ 19:20 ()


ความเห็น (0)