อนุทิน 123935 - สายนที"๑๙

มอบสื่งดีๆ ให้กายสังขาร และจิตวิญญาณ

       จิตตั้งอยู่ได้ ในกายสังขารที่ดี  ในแต่ละวันก็ควรมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับกายสังขาร เพื่อไม่ให้เค้าเจ็บไข้ ได้ป่วย  และหมั่นดูแลเอาใจใส่จิตใจ  ให้เบิกบาน ไม่อารมณ์บูด เดี๋ยวกายป่วย  ไม่ให้อารมณ์เสีย เดี๋ยว กายแย่  ไม่โกรธ เก็บไว้ทำไม  ไม่โลภ  โลภไปทำไม  ขจัดความหลง เพื่อไม่ให้ตกตะกอนในจิต และในกายสังขารนี้

        ดูแลให้ดี ทั้งกายและจิต 

                                                                                                              พฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เขียน 16 May 2013 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)