อนุทิน 123928 - ด.ญ.ชญาดา ก้องภพนราวิชญ์

ครูนเรศมีการสอนที่ดีมากตอนนี้หนู เรียนอยู่ ป.6/15 จริงจริงครูสอนอยู่ ป.6/2 แต่ ผอ. มีการเปลี่ยนครูประจำชั้นทุกปี ค่ะ ชอบคูร นเรศ มากค่ะ

เขียน 16 May 2013 @ 16:31 ()


ความเห็น (0)