อนุทิน 123922 - นางมารน้อย

นางมารน้อย

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของ กศน.อำเภอแก่งกระจาน


การจัดกิจกรรมโครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งกระจาน ให้กับนักศึกษาใหม่ของ กศน.อำเภอแก่งกระจาน มีกิจกรรมหลากหลาย เริ่มจาก การเปิดโครงการโดย ผอ.กิตติศักดิ์ รัตนฉายา ผอ.กศน.จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ


และ มีการให้ข้อคิดเล็ก ๆ ให้กับนักศึกษา โดย ท่านกำนันสุชาติ นกวอน กำนันตำบลแก่งกระจาน

กิจกรรมที่พวกเรา ครู กศน.อำเภอแก่งกระจานมีความรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจ คือ กิจกรรมการไหว้ครู ซึ้งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาแสดงถึงความเคารพรัก แด่ครูผู้สอน และเป็นการทำความรู้จักระหว่างครูผู้สอนกับนักศึกษา โดยวิธีแสดงความรู้สึกรักและหวังดีผ่านคำอวยพรให้กับนักศึกษา ขณะที่มีการผูกข้อไม้ข้อมือ

 


นอกจากกิจกรรมไหว้ครูแล้วเรายังมี การตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา


นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรม โดยมีครูของ กศน.อำเภอแก่งกระจาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการ สอน และความรู้ต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับ กศน.อำเภอแก่งกระจาน

๑.การแนะนำหลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตร (โดยครูปราณี นนทะสูต/ครูวาสนา  ต้นแจง)

๒.คิดเป็น ปรัชญา กศน. (โดยครูนาวี  ต้นแจง /ครูสหภูมิ กุมภคาม)

๓.คุณธรรม ๙ ประการสำหรับนักศึกษา (โดยครูสริญญา ทองเสม/ครูสิทธิชัย  เอมดี)

๔.ระเบียบปฎิบัติของนักศึกษา (โดยครูเกล้ากนก ฉ่ำมะนา)

๕.การอ่านสร้างสุข (โดยครูเสงี่ยม สัมพันธารักษ์/ครูขนิษฐา ตรีรัตนปรีชา)

๖.ประชาคมอาเซียน (โดยครูเบญจมาศ มิ่งแม้น/ครูนุชจรี  เอี่ยมสำอางค์)

๗.การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (โดยนางสาวบุญเสริม จันทร์นาค)

๘.การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (โดยครูธนาธิป  บุตรเพชร)

กิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ 

ผอ.กิตติศักดิ์ รัตนฉายา ผอ.กศน.จังหวัดเพชรบุรี ที่มาเป็นประธานในการเปิดโครงการให้เรา

ผอ.สุนันทา  การะเวก ผอ.กศน.อำเภอแก่งกระจาน  ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการในครั่งนี้

ครูนาวี  ต้นแจง    ครูปราณี นนทะสูต   ครูวาสนา  ต้นแจง   ครูสหภูมิ กุมภคาม          

ครูสริญญา ทองเสม   ครูสิทธิชัย  เอมดี    ครูเกล้ากนก ฉ่ำมะนา

ครูเสงี่ยม สัมพันธารักษ์   ครูขนิษฐา ตรีรัตนปรีชา  ครูเบญจมาศ มิ่งแม้น   ครูนุชจรี  เอี่ยมสำอาง

นางสาวบุญเสริม จันทร์นาค     ที่ทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นผู้จัดสถานที่ และอำนวยความสะดวกให้งานผ่านไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                                                                           ผิดผลาดประการใดในการายงานครั้งนี้ ต้องขออภัยใน ณ ที่นี้ด้วย

                                                                                                      (นางสาวธนาธิป  บุตรเพชร ครู กศน.ตำบล)

                                                                                                                               ผู้รายงานเขียน 16 May 2013 @ 16:00 ()


ความเห็น (1)

มีหลายอย่าง ไหว้ครูด้วย ตรวจสุขภาพด้วย ฯลฯ เริ่มกี่โมงเลิกกี่โมงครับ